Kooyenga Advisering en Detachering, dé partner in het sociaal domein voor de Nederlandse gemeenten.

Wij zijn gericht op belangrijke uitdagingen waar gemeenten voor komen te staan. Wij ondersteunen met verschillende opdrachten. Wij leveren tijdelijke ondersteuning op het brede terrein van de WMO, welzijn, zorg, jeugd en sociale zaken en re-integratie. Onze medewerkers staan voor maatwerk, betrokkenheid en deskundigheid.

Bent u op zoek naar oplossingen voor de vergrijzing en krimp in uw gemeente? Zoekt u een innovatieve aanpak op het gebied van voortijdig schoolverlaten, leefbaarheid of re-integratie? Wilt u weten wat het draagvlak is voor de ontwikkeling van een brede school in uw gemeente? Of wilt u uw beleid herijken en ziet u de drie transities als een kans? Neem dan contact op met Kooyenga Advisering en Detachering!

Wat bieden we:

  • Beleidsondersteuning;
  • Strategisch beleidsadvies en organisatieadvies;
  • Project- en programmamanagement;
  • Onderzoek en evaluatie;
  • Training en coaching.