Het onderdeel van Kooyenga Advisering en Detachering, op het gebied van werk en inkomen, welzijn en onderwijs voor de Nederlandse gemeenten en onderwijsinstellingen. Maar ook voor samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, tussen gemeenten en partners werk en inkomen en tussen gemeenten en partners welzijn. Niet alleen in de uitvoering, met handen en voeten, maar ook meedenken, oplossingen zoeken, dus ook met hoofd en hart.

Gemeenten en onderwijsinstellingen staan voor de uitdaging om de decentralisaties ook daadwerkelijk vorm te geven. Of u nu de uitvoering afzonderlijk dan wel integraal oppakt, wij kunnen u ondersteunen en doen dat inmiddels met verschillende opdrachten:

GEMEENTEN

Beleidsadvies werk en inkomen

 • uitvoeringsplan re-integratie
 • “uw gemeente” werkt
 • handhaving
 • VSO / Praktijkonderwijs en Participatiewet
 • Terugvordering en verhaal

Beleidsadvies wet maatschappelijke ondersteuning

 • projectleiding begeleiding/beschermd wonen/maatwerkvoorzieningen
 • opstellen beleidplan
 • maken verordening

Beleidsadvies jeugdzorg en jeugdhulp (zonder transitie!)

 • implementatie Jeugdwet 2015
 • invullen zorgplicht
 • opstellen beleidsplan
 • samenwerking

Beleidsadvies onderwijs

 • zorg in en om de (voor)school
 • een breed gedragen IHP

Beleidsadvies transitie jeugdzorg

 • zorgen we om te zorgen, of zorgen we voor participatie?

Strategisch advies sociaal domein

 • het is pas goed als het écht werkt

Sport en bewegen

 • btw advies
 • algemeen beleidsadvies
 • bezuinigen zonder de sportmogelijkheden aan te tasten
 • verzelfstandiging
 • capaciteitsonderzoek accommodaties

Maatschappelijk vastgoed (accommodaties)

 • Visieontwikkeling
 • Projectleiderschap
 • btw advies

ONDERWIJSINSTELLINGEN

Interim-management

 • werken aan een professionele schoolcultuur

Opbrengstgericht werken

 • focussen op resultaten

Passend Onderwijs

 • gezamenlijk zorgen voor maatwerk

Externe zorgstructuur/CJG

 • preventieve zorg rondom kind en gezin

Scholen sluiten of fuseren

 • zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden

Training en coaching

 • zelfontplooiing en teamontwikkeling

(Gesubsidieerde) instellingen:

 • Organisatieadvies
 • schaalverandering, samenwerking

Communicatie/procesbegeleiding

 • Verbetering communicatie met gemeente door heldere afspraken te maken tussen subsidiënt en gesubsidieerde instelling over taken, resultaten en verwachtingen.
 • Wij zoeken met u naar verbinding. Praktisch, resultaatgericht en betrouwbaar. Wij bieden u beleidsondersteuning, beleidsadvies, projectleiding en interim management.

Kooyenga Advisering en Detachering, sterk in verbinding.