Het onderdeel van Kooyenga Advisering en Detachering, op het gebied van welzijn, werk en inkomen voor de Nederlandse gemeenten. Maar ook voor samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, tussen gemeenten en partners werk en inkomen en tussen gemeenten en partners welzijn. Niet alleen in de uitvoering, maar ook in het meedenken en oplossingen zoeken.

Gemeenten staan voor de uitdaging om de decentralisaties ook daadwerkelijk vorm te geven. Of u nu de uitvoering afzonderlijk dan wel integraal oppakt, wij kunnen u ondersteunen en doen dat inmiddels met verschillende opdrachten:

Beleidsadvies werk en inkomen

 • Uitvoeringsplan re-integratie
 • “Uw gemeente” werkt
 • Handhaving
 • VSO / Praktijkonderwijs en Participatiewet
 • Terugvordering en verhaal

Beleidsadvies wet maatschappelijke ondersteuning

 • Projectleiding begeleiding/beschermd wonen/maatwerkvoorzieningen
 • Opstellen beleidsplan
 • Maken verordening

Beleidsadvies jeugdzorg en jeugdhulp (zonder transitie!)

 • Implementatie Jeugdwet 2015
 • Invullen zorgplicht
 • Opstellen beleidsplan
 • Samenwerking

Beleidsadvies transitie jeugdzorg

 • Zorgen we om te zorgen, of zorgen we voor participatie?

Strategisch advies sociaal domein

 • Het is pas goed als het écht werkt

Sport en bewegen

 • Btw advies
 • Algemeen beleidsadvies
 • Bezuinigen zonder de sportmogelijkheden aan te tasten
 • Verzelfstandiging
 • Capaciteitsonderzoek accommodaties

Maatschappelijk vastgoed (accommodaties)

 • Visieontwikkeling
 • Projectleiderschap
 • Btw advies

 

Kooyenga Advisering en Detachering, sterk in verbinding.