Bent u op zoek naar oplossingen voor de vergrijzing en krimp in uw gemeente? Zoekt u een innovatieve aanpak op het gebied van voortijdig schoolverlaten, leefbaarheid of re-integratie? Wilt u weten wat het draagvlak is voor de ontwikkeling van een brede school in uw gemeente? Of wilt u uw beleid herijken en ziet u de drie transities als een kans? Neem dan contact op met Kooyenga Advisering en Detachering!

Op de volgende gebieden kunnen wij expertise leveren:

Meedoen

 • Wmo De Kanteling
 • Welzijn Nieuwe Stijl
 • Multifunctionele locaties
 • Aanpak krimp en leefbaarheid

Maatschappelijke ontwikkelingen

 • Transitie en transformatie AWBZ-begeleiding naar de Wmo
 • Transitie en transformatie Jeugdzorg naar de Wmo
 • Transitie en transformatie Participatie Wet

Opvoeden en opgroeien

 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • Aanpak voortijdig schoolverlaten

Zorg en gezondheid

 • Lokaal gezondheidsbeleid
 • Ketenaanpak OGGZ

Onderwijs

 • Opbrengstgericht werken
 • Passend Onderwijs
 • Spreidingsbeleid scholen

Maatschappelijk vastgoed (accommodaties)

 • Visieontwikkeling
 • Spreidingsbeleid
 • Btw-advies
 • Capaciteitsonderzoek
 • Ontwikkeling beheersvormen

Sport

 • Beleidsadvies algemeen
 • Btw advies
 • Capaciteitsonderzoek
 • Visieontwikkeling