Kooyenga Advisering en Detachering helpt gemeenten hun doelen te realiseren en hun prestaties te verbeteren. Of het nu gaat om het ontwikkelen van beleid, het verbeteren van de interne bedrijfsvoering of het tot stand brengen van ketensamenwerking, onze medewerkers zorgen voor innovatieve oplossingen en dienstverlening op maat.

De gemeente is met de nieuwe Jeugdwet 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp en jeugdzorg. Het nieuwe stelsel heeft een einde gemaakt aan de versnippering en legt alle zorg van preventie tot jeugdreclassering neer bij de gemeente. Zelfredzaamheid, betrokken, mogelijkheden tot ontplooiing en ondersteuning, daarvoor zien gemeenten zich geplaatst en dat integraal vormgeven. Kooyenga Advisering en Detachering kan u daarbij helpen!

De gemeente is met de Wmo 2015 verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning en kwaliteit en continuïteit van voorzieningen.
De uitvoering van Wmo-taken waarbij zelfredzaamheid, participatie en verbinding met de Jeugdwet en Participatiewet centraal staan zijn de de uitdagingen komende periode. Kooyenga Advisering en Detachering kan u daarbij helpen!

Het gaat beter met de economie in Nederland, echter de arbeidsinschakeling van de doelgroep Participatiewet blijft achter. Uit onderzoek is gebleken dat hoe langer in de bijstand hoe moeilijker die inschakeling wordt. Kooyenga Advisering en Detachering kan u helpen bij het opzetten van uitvoeringsplannen re-integratie, bij het opzetten van een plan “Werk” en dat al in een lokale en regionale context.

Kooyenga Advisering en Detachering helpt u deze maatschappelijke opgave met creatieve, heldere en duurzame oplossingen op te pakken. Wij bieden u integrale, full-service dienstverlening waarbij wij ook uw partners in het maatschappelijk middenveld en de burgers in uw gemeente betrekken.

WAT BIEDEN WE:

Kooyenga Advisering en Detachering levert tijdelijke ondersteuning op het brede terrein van de Wmo, welzijn, zorg, jeugd en sociale zaken en re-integratie. Onze medewerkers staan voor maatwerk, betrokkenheid en deskundigheid.

Kooyenga Advisering en Detachering biedt:

  • Beleidsondersteuning;
  • Strategisch beleidsadvies en organisatieadvies;
  • Project- en programmamanagement;
  • Onderzoek en evaluatie;
  • Training en coaching.