PDF Slimme clusters Lezing Hosman 12 jan 2018

Kooyenga Advisering en Detachering, divisie Wmo / Jeugd

Met het voortschrijden van de decentralisaties (Wmo 2015, Participatiewet, Jeugdzorg) zijn nieuwe doelgroepen en taken in beeld gekomen, die een integrale klantbenadering noodzakelijk maken. Een bredere kijk en verbinding vanuit de drie wetten speelt een grotere rol. Gemeenten zijn nu aan zet om serieus en professioneel op deze ontwikkelingen in te spelen.


Bent u op zoek naar tijdelijke ondersteuning binnen de Wmo?

Doe direct een aanvraag of bel Team Planning op het telefoonnummer: 0519 – 22 06 16.


Centraal uitgangspunt bij onze medewerkers is dat de vraag van de burger centraal komt te staan en niet het aanbod van de professional of organisatie. De medewerker gaat in gesprek samen met de cliënt om een helder en breed beeld te krijgen van de vraag en de situatie die daarmee samenhangt.
De veranderde situatie niet alleen gepaard gaat met het verwerven van nieuwe kennis, (gespreks) technieken en vaardigheden, maar ook met een andere zienswijze en houding. Daarnaast betekent het nieuwe werken afstand (gaan) nemen van bekende en veilige werkvormen, die tot nu toe de basis waren en veel houvast bieden/hebben geboden. Gesprekken met cliënten worden veel minder geprotocolleerd/geregeld ingevuld waardoor ruimte ontstaat om de hele situatie in beeld te brengen en essentiële informatie naar boven komt. Dit vraagt naast een andere uitvoering ook een andere kijk op het beleid en het management.

De Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet zijn jonge, nieuwe wetten en volop in beweging binnen het sociaal domein. Regelmatig zal het voorkomen dat u met situaties te maken heeft waarbij versterking of advies nodig is binnen uw organisatie. Kooyenga Advisering en Detachering is u door middel van tijdelijke personele ondersteuning hierin graag van dienst. Het team van Kooyenga Advisering en Detachering is allround inzetbaar op het gebied van de Wmo, Particpatiewet en Jeugdwet. Op maat kan ondersteuning worden geboden bij bijvoorbeeld beleidsondersteuning, het behandelen van aanvragen, het toetsen van de aanvragen, het aansturen van een team.

In de praktijk blijkt dat er vanuit een Wet wordt gewerkt. Dat is de reden waarom wij op onze site nog steeds een verdeling hebben in Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. Op termijn zullen onze medewerkers ”Wet overstijgend” gaan werken. Echter wij realiseren ons dat dit een proces is waar wij nu allemaal inzitten en het op dit moment te vooruitstrevend is nu alles anders te gaan noemen. De medewerker Sociaal Domein is in wording/komt eraan..

De specialisten van Kooyenga Advisering en Detachering zijn breed inzetbaar binnen de divisie WMO:

  • frontoffice Wmo consulenten
  • backoffice Wmo consulenten
  • allround Wmo consulenten/ indicatiestellers
  • consulenten jeugd
  • Wmo beleidsmedewerkers
  • projectleiders
  • trainers/ coaches
  • interim-managers/ teamleiders
  • kwaliteitsmedewerkers
  • medewerkers bezwaar en beroep

De medewerkers van Kooyenga Advisering en Detachering hebben jarenlange relevante werkervaring binnen het werkveld van de Wmo, Participatie Wet en Jeugdwet, beschikken over een vakgerichte opleiding op MBO+, HBO en/of WO-niveau en zijn enthousiast, representatief en flexibel.

Bent u op zoek naar tijdelijke ondersteuning binnen de Wmo? Doe direct een aanvraag of bel Team Planning op het telefoonnummer: 0519 – 22 06 16.