Vanaf 1980 tot 1994 is de oprichter van Kooyenga Advisering en Detachering, Romke Kooyenga, werkzaam als respectievelijk juridisch medewerker, beleidsmedewerker en hoofd Sociale Zaken bij een tweetal gemeenten in Friesland. Toen hij heel toevallig werd gevraagd wat assistentie te verlenen aan naburige gemeenten kwam hij op het idee om in eerste instantie zichzelf te verhuren aan een Sociale Dienst.

Op 1 oktober 1994 startte hij met Kooyenga Consultants. Eerst als zelfstandige zonder personeel maar al vrij snel met een vijftal medewerkers. In twee jaar tijd groeide het bedrijf naar 100 medewerkers. Romke Kooyenga werkte vanuit een zolderkamertje thuis en zonder personeel op kantoor. In de loop der jaren groeide het bedrijf verder en kwam er langzamerhand een professionele organisatie tot stand. In de beginjaren werkte de directie ook zelf mee op klussen. Doch de groei van het bedrijf noopte om meer op kantoor te werken. Dat gebeurde vanaf 1999 in het schitterende pand aan de Parklaan te Dokkum.

Tussen 2000 en 2009 groeide het bedrijf uit tot een speler van formaat op het gebied van detachering en advisering aan de overheid. Inmiddels allang niet meer alleen voor afdelingen Sociale Zaken maar ook o.a. voor Welzijn en Onderwijs, Ruimte en WMO.

Begin 2009 vond er een herstructurering van de activiteiten plaats en bood de Kooyenga Groep tijdelijke personele ondersteuning vanuit de drie onderdelen Kooyenga Sociaal, Kooyenga WMO en Kooyenga Ruimte. Eind 2010 werd het nieuwe onderdeel Kooyenga Welzijn & Onderwijs opgericht. Deze tak maakte in korte tijd grote stappen, meer en meer opdrachtgevers vonden naast detacheringskrachten ook ondersteuning op het gebied beleidsadvisering, projectvormen en interim management bij de Kooyenga Groep.

Deze positieve wending is mede reden geweest om met ingang van 1 oktober 2011 de Kooyenga Groep een nieuwe professionaliseringsslag in te zetten. De Kooyenga Groep is destijds verdeeld in de twee hoofdtakken Kooyenga Detachering en Kooyenga Advisering. Per 1 januari 2012 is deze stap gezet. De meest recente stap in de professionaliseringsslag is de samenvoeging van Kooyenga Detachering en Kooyenga Advisering per 1 januari 2015. Per die datum worden de medewerkers ingezet vanuit één BV, zijnde Kooyenga Advisering en Detachering B.V.