Samen gaan wij de juiste mensen werven binnen het sociaal domein. Denk hierbij aan rollen als inkomensconsulent, Wmo-consulent, jeugdconsulent, schuldhulpverleners en andere rollen in het sociaal domein. Onze (nieuwe) collega's worden vol enthousiasme ingezet bij onze klanten, veelal gemeenten, om hen te ondersteunen en te adviseren.

Taken en verantwoordelijkheden