Als Wmo Consulent bij Kooyenga krijg jij de kans om bij verschillende gemeenten van toegevoegde waarde te zijn. Als Wmo Consulent (ook wel indicatiesteller genoemd) ben jij de specialist op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt ernaar gestreefd mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Vooral voor voorzieningen als huishoudelijke hulp geldt dat er een beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van de aanvrager, aangevuld met de hulp van familie en vrienden.

Taken en verantwoordelijkheden